4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής                                              Σχολικό Έτος 2018-2019

 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

 • Ο σεβασμός, ο αυτοσεβασμός και η ευγένεια είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για μια γόνιμη συνεργασία. Ως ένδειξη ύπαρξης αυτοσεβασμού νοείται  και η εμφάνιση. Στο σχολείο δεν υπάρχει ειδικός ενδυματολογικός κώδικας αλλά κάθε ένας που βρίσκεται στο χώρο αυτό οφείλει να φροντίζει ώστε η παρουσία του να είναι συμβατή  με  το χώρο.
 • Όλα τα μέλη του σχολείου πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα χωρίς να γίνονται διακρίσεις λόγω φύλου, θρησκείας, εθνικότητας και γενικά σε ό, τι συνιστά τη διαφορετικότητα.
 • Το σχολικό κλίμα οφείλει να παρέχει την αίσθηση της ασφάλειας στους μαθητές.
 • Για να μπορέσει η εκπαιδευτική διαδικασία να λειτουργήσει απρόσκοπτα οι μαθητές οφείλουν κάθε διδακτική ώρα να παρευρίσκονται μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και να παρακολουθούν το μάθημα με τη δέουσα προσοχή και συγκέντρωση σεβόμενοι τόσο το δικαίωμα των συμμαθητών τους στη μάθηση όσο και το δικαίωμα των καθηγητών τους στη διδασκαλία.
 • Σε περίπτωση που ένας μαθητής αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με κάποιο καθηγητή του, καλό είναι να συζητά το πρόβλημα πρώτα με τον καθηγητή του. Αν το πρόβλημα δεν λυθεί, μπορεί να απευθύνεται στο Διευθυντή του σχολείου
 • Τα προβλήματα που ανακύπτουν στο χώρο του σχολείου λύνονται με διάλογο και ποτέ με αυτοδικία ή χειροδικία. Η άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας (σωματική, ψυχολογική, λεκτική) συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και επιφέρει κυρώσεις.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 • Η παρακολούθηση του καθημερινού προγράμματος του σχολείου είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές από την αρχή μέχρι τη λήξη του. Η αποχώρηση πριν τη λήξη ελέγχεται πειθαρχικά, ενώ επιτρέπεται μόνο ύστερα από άδεια του διευθυντή και με τη σύμφωνη γνώμη του γονέα-κηδεμόνα του μαθητή.
 • Το ωράριο των μαθημάτων αλλά και των διαλειμμάτων τηρείται με ακρίβεια. Η έγκαιρη προσέλευση είναι αυτονόητη υποχρέωση όλων.
 • Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο το αργότερο στις 8.15 και παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση για την προσευχή και την ενημέρωση. Μετά την ώρα αυτή, η είσοδος γίνεται μόνο από την κεντρική είσοδο και ενημερώνεται η Διεύθυνση. Η είσοδος στην τάξη για τους μαθητές που προσέρχονται καθυστερημένα θα επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια της Διεύθυνσης και πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη του καθηγητή της τάξης.
 • Ο διδάσκων καθηγητής είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της τάξης (καθορίζει τις θέσεις των μαθητών, οργανώνει το μάθημα, επιτρέπει ή απαγορεύει την είσοδο ή την έξοδο από την τάξη) και οι μαθητές οφείλουν να πειθαρχούν στις υποδείξεις του.
 • Σε περίπτωση που ένας μαθητής αποβληθεί από την αίθουσα, οφείλει χωρίς καμία αντίρρηση να προσέλθει στο γραφείο του διευθυντή του σχολείου για να δώσει εξηγήσεις ενώ το περιστατικό καταγράφεται στο ποινολόγιο. 
 • Η καθαριότητα της τάξης είναι προσωπική ευθύνη του καθενός που τη χρησιμοποιεί. Μια καθαρή και όμορφα διακοσμημένη αίθουσα συμβάλλει στη δημιουργία κατάλληλου κλίματος για μάθηση.
 • Δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο η ρύπανση της αίθουσας, των τοίχων ή των θρανίων. Κάθε μαθητής έχει ευθύνη να διατηρεί την καρέκλα και το θρανίο του στην κατάσταση που ήταν, όταν τα παρέλαβε. Η αποκατάσταση της σκόπιμης φθοράς  βαρύνει  αποκλειστικά, όποιον την προκάλεσε.
 • Κατά κανόνα δεν επιτρέπεται κατά την ώρα της διδασκαλίας η έξοδος των μαθητών  από την αίθουσα διδασκαλίας για τη χρήση τουαλέτας, να πιούν νερό κλπ παρά μόνο σε περίπτωση μεγάλης ανάγκης. 
 • Δεν επιτρέπεται να μεταφέρονται τρόφιμα και ποτά μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας.
 • Οι μαθητές οφείλουν για λόγους ασφαλείας στο διάλειμμα να βρίσκονται στο προαύλιο και όχι στους διαδρόμους ή τις σκάλες.
 • Στα διαλείμματα η εποπτεία των μαθητών γίνεται από τους εφημερεύοντες καθηγητές. Οι εφημερεύοντες καθηγητές οφείλουν να εποπτεύουν το χώρο και τους μαθητές με την προσήκουσα επιμέλεια κι υπευθυνότητα, ενώ οι μαθητές οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις τους αποφεύγοντας επικίνδυνα παιχνίδια και γενικά ενέργειες που ενοχλούν τους άλλους.
 • Τα παιχνίδια με μπάλες, ρακέτες κλπ επιτρέπονται μόνο κατά τη διάρκεια του μαθήματος της γυμναστικής και ύστερα από την άδεια και τις οδηγίες των καθηγητών Φυσικής Αγωγής.
 • Η κατοχή κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του σχολείου. Σε περίπτωση ανάγκης επικοινωνίας ενός μαθητή με τους γονείς του, αυτός μπορεί να προσέρχεται στο γραφείο του διευθυντή και να χρησιμοποιεί το τηλέφωνο του σχολείου.
 • Δεν επιτρέπεται η κατοχή μέσων καταγραφής εικόνας και ήχου (πχ. φωτογραφική μηχανή, mp3 player, tablet κ.α.) εκτός κι αν αυτό γίνεται σε συνεννόηση με τον καθηγητή για τις ανάγκες του μαθήματος ή κάποιας σχολικής δραστηριότητας.
 • Απαγορεύεται απόλυτα το κάπνισμα και η χρήση οινοπνευματωδών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών σε όλους τους χώρους του σχολείου ( στεγασμένους και ανοικτούς).

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ- ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ- ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Όλες οι εξωδιδακτικές δραστηριότητες αποτελούν εξίσου σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας και γι αυτό η συμμετοχή όλων είναι επιβεβλημένη. Ειδικότερα, από τον εκκλησιασμό εξαιρούνται μόνο οι μαθητές που έχουν απαλλαγεί από το μάθημα των Θρησκευτικών. Δεδομένος θεωρείται ο σεβασμός στην προσπάθεια που κατέβαλαν όσοι προετοίμασαν κάποια εξωδιδακτική εκδήλωση.
 • Οι μαθητές που συμμετέχουν σε περίπατο, εκδρομή, μορφωτική ή πολιτιστική επίσκεψη οφείλουν να ακολουθούν το γενικό πρόγραμμα, καθώς και τις οδηγίες των συνοδών εκπαιδευτικών.
 • Η συμπεριφορά όλων στις εκδρομές-επισκέψεις πρέπει να είναι κόσμια και πολιτισμένη και να μην ξεχνάμε ποτέ ότι η συμπεριφορά μας χαρακτηρίζει το σχολείο μας.
 • Η συναίνεση των κηδεμόνων για τη συμμετοχή στις παραπάνω δραστηριότητες δηλώνεται κάθε φορά εγγράφως σε ειδικό έντυπο.

 

Η  παράβαση αυτών των κανόνων επιφέρει κατά περίπτωση πειθαρχικό έλεγχο και πιθανές κυρώσεις. Σε κάθε περίπτωση, οι συνέπειες θα είναι ανάλογες με τη βαρύτητα του παραπτώματος και θα γίνεται, εφ όσον απαιτείται, ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων.

 Ελπίζουμε, ωστόσο, να μη βρεθούμε στη ανάγκη εφαρμογής μέτρων επίπληξης και τιμωρίας για κανέναν μαθητή. Γι’ αυτό, προσδοκούμε στη συνεργασία όλων και παραμένουμε στη διάθεση των μαθητών μας αλλά και των γονιών τους για όποια βοήθεια!

   
Copyright © 2020 4 . Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.
© Κατασκευή - Διαχείριση Ιστοσελίδας: Δ. Οικονόμου