Από το Π.Δ. 126/2016 (ΦΕΚ 211/Β/11-11-2016)

Άρθρο 2

Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο

  1. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις ομάδες.

Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και  Νεοελληνική Λογοτεχνία),

2) Μαθηματικά,

3) Φυσική,

4) Ιστορία.

Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

1) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση),

2) Χημεία,

3) Βιολογία,

4) Γεωλογία-Γεωγραφία,

5) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή,

6) Θρησκευτικά,

7) Αγγλικά,

8) Δεύτερη ξένη γλώσσα και

9) Οικιακή Οικονομία.

Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

1) Τεχνολογία - Πληροφορική,

2) Μουσική -Καλλιτεχνικά

3) Φυσική Αγωγή.

  1. Το ωρολόγιο πρόγραμμα ορίζει ποια μαθήματα από τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε κάθε τάξη του Γυμνασίου.

 

Από την Υ.Α. 93381/Δ2/7-6-2016 του ΥΠΠΕΘ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

   
Copyright © 2020 4 . Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.
© Κατασκευή - Διαχείριση Ιστοσελίδας: Δ. Οικονόμου