Εγγραφές - ανανεώσεις εγγραφών 2019 - 2020

Παρακαλούνται οι γονείς - κηδεμόνες των μαθητών/τριών όλων των τάξεων του σχολείου, να προσέλθουν στο σχολείο στο διάστημα από 2/9/2019 έως 10/9/2019 για να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά για την εγγραφή / ανανέωση εγγραφής των παιδιών τους: 

  • Δήλωση με την οποία να μας γνωστοποιούν ένα email και ένα κινητό τηλέφωνο για επικοινωνία - ενημέρωση
  • Ειδικά για την πρώτη τάξη, το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Έντυπο του Α.Δ.Υ.Μ. μπορείτε να  μεταφορτώσετε και να εκτυπώσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο.

Η υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της εγγραφής των μαθητών/τριών στο σχολικό έτος 2019 - 2020.

   
Copyright © 2020 4 . Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.
© Κατασκευή - Διαχείριση Ιστοσελίδας: Δ. Οικονόμου